Www otomoto pl

Liczniejsza i bardziej wpływowa grupa psychologów i terapeutów nie widzi powodu, aby kłaść szczególny nacisk na badanie stosunków społecznych, lecz jest zainteresowana raczej „neutralnym aksjologicznie” badaniem motywów działania i zachowania człowieka. Służba informacyjna dla studentów psychologii („Info-Psychologie-aktuell”) ostrzega ich przed planowanym na zimowy semestr 1975/76 tematem studiów: „Psychologia jako terapia społeczna i systemowa”. Interpretując to […]

Czytaj więcej