Portal managera zabka

Ogromu niedoli psychicznej; chorzy ci stanowią przypadki szczególnie ciężkich schorzeń psychicznych (psychozy, choroby psychiczne i umysłowe). Niedobra jest również sytuacja w zakresie zapewnienia ludności ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej, ponieważ w Niemczech jedynie około 1200 psychiatrów (neurologów) prowadzi praktykę prywatną. Trzeba tu dodać, że w innych krajach zachodnioeuropejskich sytuacja nie wygląda lepiej, a niekiedy nawet gorzej. Wobec powyższych […]

Czytaj więcej