Markpol kraków mielec

Międzynarodowego stowarzyszenia uczonych i ludzi interesu, zlecili statystykom z Massachusetts Institute of Technology (MIT) dokonanie komputerowych prognoz na temat przyszłości ludzkości na podstawie aktualnej sytuacji. Rezultatem badań było opublikowanie sensacyjnego i wzbudzającego wiele kontrowersji raportu pt. Granice wzrostu, w którym stwierdzono m.in., iż świat stanie w obliczu katastrofy, niosącej śmiertelne niebezpieczeństwo dla całej ludzkości, jeżeli […]

Czytaj więcej