Forum sonoco stryków

Jego przekonania o jedynym, niepowtarzalnym świecie, w którym on żyje. Tłumienie prawdy dokonuje się w psychice każdego człowieka w postaci uaktywniania mechanizmów obronnych, służących do „obrony” przed lękiem, iż owa prawda mogłaby zachwiać naszą samooceną. Następny rozdział jest poświęcony rozważaniom na temat lęku przed prawdą. Bezprecedensowy postęp w rozwoju nauk przyrodniczych, a zwłaszcza fizyki i nauk technicznych, już […]

Czytaj więcej