Dmitrij bystrolotow

W 1962 roku psychologia była traktowana zarówno przez studentów, jak i przez całe społeczeństwo jako nauka mało pożyteczna, raczej sztuka dla sztuki. Z czasem jednak wiedza o ludzkiej duszy zaczęła nabierać znaczenia, na badania psychologiczne przeznaczano większe fundusze, a w prasie ukazywało się coraz więcej ogłoszeń z propozycją zatrudnienia dla psychologów; obecnie na cztery oferty […]

Czytaj więcej