Alstom praca do kitu

Przyczyną zróżnicowanego tempa rozwoju nauk jest nie tyle mniejsze zainteresowanie badaczy zagadnieniami estetyki niż zagadnieniami termodynamiki, ile raczej subiektywne pojmowanie kariery. Na studia nad estetycznym oddziaływaniem „złotego podziału” brak odpowiednich środków, ponieważ ani państwo, ani przemysł nie poświęcają takim zagadnieniom szczególnej uwagi i zainteresowania. Sytuacja wygląda inaczej w przypadkowo wybranej dziedzinie nauki, na przykład w mechanice […]

Czytaj więcej