Zły apetyt

U dziecka okresy wzmożonego łaknienia zmieniają się często bez uch1 nej przyczyny w okresy złego apetytu. Niewskazane jest wm> dziecku jedzenia, gdy wyraźnie nie ma na nie ochoty. Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych powinno rozpoczynać się jeszcze przed zakończeniem 1 -go roku życia, ti momentu, kiedy dziecko zaczyna świadomie wykonywać pewnecje fizjologiczne, jak np. oddawanie do nocniczka kału i moczu. Następnie należy przyzwyczajać je do codziennych kąpieli, do mycia rąk przed jedzeniem, po oddaniu stolca, po spacerze, oraz do czesania, zmiany bielizny itp. Dziecko w drugim roku życia należy uczyć kulturalnego i estetycznego jedzenia, posługiwania się sztućcami, wycierania nosa w chusteczkę, mycia zębów, utrzymywania ubrania w czystości itp. Wczesne opanowywanie i utrwalanie nawyków higienicz- no-kulturalnych przyczynia się nie tylko do zachowania zdrowia, ale do ogólnego rozwoju dziecka oraz jest miarą i dowodem kultury jego rodziców i opiekunów. Dalsze okresy wieku przedszkolnego i szkolnego dziecka zostały omówione w rozdziale pierwszym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *