Zestaw rattanowy weiling po angielsku

Na świecie wydaje się około 200 miliardów dolarów rocznie na przemysł zbrojeniowy. Zaledwie dziesięć procent tej sumy (20 miliardów) wystarczyłoby na realizację badań poświęconych poprawie stosunków międzyludzkich. Wówczas zmniejszyłaby się groźba wybuchu wojny atomowej, a być może zostałaby nawet całkowicie zażegnana. Co zatem stoi temu na przeszkodzie? Wszelka działalność naukowa skupiała się i nadal się skupia na pogłębianiu znajomości zjawisk przyrodniczych. Do głębszego poznania zjawisk socjologicznych i procesów psychologicznych nie przywiązywano dotychczas większego znaczenia. Podejście takie – niewątpliwie anachroniczne – musi ulec zmianie, gdyż jedynie dogłębne rozpoznanie i zrozumienie psychospołecznej kondycji współczesnego człowieka może powstrzymać proces samozagłady ludzkości. W jakim kierunku zmierza rozwój psychologii? Według futurystycznych przewidywań pięćdziesięciu brytyjskich psychologów, najintensywniej będzie się rozwijać psychologia społeczna i psychoterapia indywidualna. Są oni również zdania, iż pod koniec tego stulecia nastąpi wielki boom w rozwoju neurofizjologii, a co za tym idzie, gwałtownie wzrośnie produkcja nowych leków psychotropowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *