Zaniechanie identyfikacji z autorytetami i ich normami jest oczywiście jednym z elementów psychicznej odnowy

Ażeby proces ten mógł się udać w pełni, trzeba zlikwidować całą sieć technik obronnych, a zwłaszcza mechanizm wypierania. Wreszcie trzeba otwarcie spojrzeć w oczy nieprzyjemnej prawdzie, tej, na przykład, że jest się wykorzystywanym czy też niewolonym przez innych. Świadome postrzeganie i osąd osoby ciemiężyciela zmniejszają ryzyko identyfikowania się z nim. Świadome unikanie mechanizmu wypierania niewygodnych treści sprzyja bardziej szczeremu i naturalnemu nastawieniu do siebie samego i do otoczenia. Dobrym sposobem uniknięcia wypierania jest szczera rozmowa z kimś bliskim. Otwarte wyrażenie własnych pragnień, zaznanych urazów, lęków i trudności w samorealizacji może uchronić człowieka przed odsunięciem ważnych spraw w sferę podświadomości. Dopóki człowiek potrafi nazywać swoje problemy i mówi o nich otwarcie, dopóty unika wypierania, a jest to pierwszy krok do aktywnego przezwyciężania mechanizmów obronnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *