Zagrożenie dla psychiki

Pojawienie się sygnałów zagrożenia; dostatecznie silny sygnał zagrożenia uruchamia w psychice człowieka reakcje obronne, które w braku sygnałów działających przeciwnie pobudzają do jak najszybszego opuszczenia niebezpiecznej sytuacji (strach),
wystąpienie czynników sprzecznych z oczekiwaniami, zakłócających tok czynności; należy pamiętać, że każde działanie człowieka dokonuje się według programu i jest skuteczne tylko wtedy, jeżeli program jest należycie dostosowany do warunków i celów działania. Wszystko to, co zmienia warunki działania, może wprowadzać dezorganizację w program działania, a tym samym rozstrajać uporządkowany tok czynności, pozbawienie zaspokojenia ważnych, nieraz podstawowych potrzeb człowieka (deprywacje),
zniszczenie i rozpad; stabilność osobowości, zdolność człowieka do zorganizowanej celowej działalności uwarunkowana jest stabilnością stosunków, w których żyje. Jest to fakt tak podstawowy i elementarny, że na ogół bywa niezauważony. W zwykłych warunkach człowiek zawsze umieszczony jest w określonym kontekście społecznym. Zawsze posiada społeczny układ odniesienia a zmiany, które zachodzą w tym układzie, mają na ogół charakter cząstkowy, a więc nie naruszają podstaw osobowości. Każdy moment „ naruszania stabilności układu, w którym człowiek żyje: choroba lub zgon w rodzinie, czy nawet poważniejsze straty materialne oddziaływają destrukcyjnie na osobowość — przygnębienie, niepokój, napięcie stanowią przejawy owych rozpadowych procesów zachodzących w osobowości człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *