Wypieranie

Wypieranie to najbardziej znany mechanizm obronny. Odkrycie znaczenia tego mechanizmu dla zdrowej i chorej psychiki nauka zawdzięcza Zygmuntowi Freudowi. Pobudka z warstwy id (na przykład potrzeba zaspokojenia seksualnego przez masturbację) pojawia się w świadomości jednostki, tu natrafia na zakaz ze strony kontrolującego superego (internalizacja zakazu rodziców), zostaje w związku z tym wyparta ze świadomości w sferę podświadomości. Potrzeba masturbacji jest bardzo silna zazwyczaj w okresie dojrzewania, wyparcie tego pragnienia jest więc niezwykle trudne, a często w ogóle niemożliwe. Tendencja wyparta ze świadomości do podświadomości na ogół nie znika całkowicie, lecz stara się ponownie przeniknąć do świadomości. Próby przebicia się wypartych tendencji id wyrażają się pośrednio np. w „czynnościach pomyłkowych”: przejęzyczeniach, omyłkach w pisaniu, przesłyszeniach. Na utrzymanie wypartych treści w podświadomości i niedopuszczenie do ich ujawnienia jednostka zużywa sporo energii psychicznej. Im więcej wypiera człowiek swoich impulsów i pragnień, tym więcej zużywa na to energii; z kolei tak duże wydatkowanie energii osłabia go i hamuje w efektywnej, wolnej od napięć aktywności życiowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *