Wymagania

Podstawowe wymagania w tym zakresie są następujące: I) możliwość dobrego przewietrzenia dzielnicy, czyli dostępu świeżego powietrza, 2) wystarczające nasłonecznienie, 3) obfitość terenów zielonych (ogólna norma zazielenienia dzielnicy mieszkaniowej na 1 mieszkańca wynosi 10—20 mł), 4) zabezpieczenie w dobrą wodę do picia oraz zapewnienie bezpiecznych sposobów usuwania nieczystości i odpadków (sieć wodociąg gowa i kanalizacyjna), 6) ograniczenie nadmiernej gęstości zabudowy zaludnienia (gęstość zabudowy nie powinna przekraczać 25—30% -\^ałego obszaru, a gęstość zaludnienia 400—500 osób na 1 ha)., Strefa przemysłowa powinna być oddzielona od strefy mieszkaniowej odpowiedniej szerokości pasem ochronnym. Szerokość takiego pasa waha się, w zależności od rodzaju zakładu przemysłowego (tj. od stopnia szkodliwości produkcji przemysłowej) od 50 do 1000 metrów. Wynika to z faktu, że wiele zakładów przemysłowych wywiera ujemny wpływ na stan sanitarny miasta, a tym samym na stan zdrowia mieszkańców. Największe niebezpieczeństwo dla zdrowia stanowią zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, otwartych zbiorników wód powierzchniowych, gromadzenie różnych odpadków stałych, nadmiernjr hałas itd. Dlatego też wszelkie zakłady przemysłowe, mogące wywierać tego rodzaju ujemne wpływy na zdrowie mieszkańców miasta czy przyległych terenów, należy bezwzględnie budować w wydzielonych strefach przemysłowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *