Wskazanie prawidłowej drogi

Wezwanie do przezwyciężania mechanizmów obronnych ogólne sugestie, jak się do tego zabrać, zawarte w powyższym artykule, nie mają, oczywiście, zastosowania stricte terapeutycznego. Mogą one jedynie wskazać drogę, którą należy obrać, ale nie wskazują, jak należy nią kroczyć. Mimo wszystko, wobec ogólnej bezradności i psychicznego zubożenia ludzi, stanowią już pewną wskazówkę do działania. Ujawnianie mechanizmów obronnych, czujność i wola ich przezwyciężenia są istotnym krokiem dla każdego, kto pragnie w przyszłości bardziej świadomie doświadczać siebie i otoczenia. Na zakończenie przedstawiam jeszcze raz krótkie zestawienie mechanizmów obronnych i możliwości ich przezwyciężania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *