Wniosek o spadek – najważniejsze informacje

Kiedy można złożyć wniosek?
Można to zrobić zawsze, ponieważ się nie przedawnia. Należy jednak pamiętać o tym, że w wypadku gdy składamy wniosek przed upływem sześciu miesięcy, każdy spadkobierca powinien złożyć oświadczenie o nabyciu bądź odrzuceniu spadku.

Jakich dokumentów potrzebujemy?
Najważniejszym dokumentem jaki należy załączyć jest akt zgonu spadkodawcy. Dodatkowo należy pamiętać o tym kto załącza jakie akta. Małżonek powinien załączyć tylko akt zgonu. Dzieci niezamężne powinny dostarczyć akty urodzin. Rodzeństwo spadkodawcy ma za zadanie dostarczyć akr urodzenia oraz akt małżeństwa rodziców w wypadku gdy pochodzą z innych związków. Dzieci zamężne, które przyjęły nazwisko małżonka powinny dostarczyć akt małżeństwa.

Jak napisać wniosek?
Wniosek o spadek należy wypełnić zgodnie z formułą. Odnaleźć odpowiedni wydział cywilny Sądu Rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Wnioskodawcą powinna być osoba składająca wniosek, może nim być dowolny ze spadkobierców, który posiada zdolność do czynności prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *