Wiedza, która budzi lęk

Jest tłumiona, za to z niesłychaną odwagą i zaciekłością broni się przeciwnych poglądów, ponieważ superego (na przykład światopogląd polityczny) zabrania rozpowszechniania prawdy. Ofiarami mechanizmu reakcji upozorowanych są zarówno naukowcy z krajów komunistycznych, jak i kapitalistycznych. Przykładem oddziaływania myślenia życzeniowego, zabarwionego ideologicznie, było oczernianie osiągnięć genetyki teoretycznej w Związku Radzieckim. Radziecki agrobiolog i fizjolog, Trofim Łysenko, sformułował hipotezę z zakresu dziedziczności, przypisującą wyłączną rolę czynnikom środowiska zewnętrznego, stwarzając tym samym podbudowę ideologicznie pożądanej tezy o dziedziczeniu światopoglądu komunistycznego. Teoria Łysenki oficjalnie funkcjonowała w Związku Radzieckim w latach 1930-1964, dopóki nie zrehabilitowano poprzednich teorii genetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *