Wiara w siebie

Owo powodzenie w działaniu jest bardzo istotnym elementem powstania wiary w siebie. Człowiek musi emocjonalnie doświadczyć sukcesu opartego na działaniu o własnych siłach. Bez doświadczenia sukcesu wiedza teoretyczna nie odegra roli uodparniającej.
Wiara we własne siły nie jest jednak jedynym warunkiem poczucia bezpieczeństwa. Istotne znaczenie ma także wiara w kolektyw, w grupę społeczną, do której należymy. Wiara taka opierać się musi w pierwszym rzędzie na zaufaniu do współtowarzyszy. Ten warunek poczucia bezpieczeństwa jest szczególnie ważny tam, gdzie niewielki kolektyw musi stale współdziałać ze sobą na zasadzie ustalonego podziału pracy. Dalszym warunkiem odporności na stress psychologiczny jest właściwe przygotowanie człowieka do sytuacji stressowych. Przygotowanie takie uwzględniać musi kilka elementów. Przede wszystkim znacznie lepiej przygotowany jest ten, dla którego nie ma zbyt wielu rzeczy niespodziewanych, zaskakujących, niezrozumiałych. Każda rzecz nowa, niezrozumiała, posiada zdolność potęgowania pobudzenia emocjonalnego, a tym samym zdolność wzmagania konsekwencji stressu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *