Waga danej choroby

Wynika to z faktu, że miejsce danej choroby w tabeli zgonów nie zawsze odpowiada wadze danej choroby, gdyż wzajemny stosunek liczbowy pomiędzy zachorowaniami a zgonami jest w każdej prawie jednostce chorobowej inny. Istnieją np. choroby, które nie prowadzą lub rzadko prowadzą do śmierci, a których znaczenie społeczne może być większe, niż chorób grożących przedwczesną śmiercią (np. gościec, niektóre choroby serca). Najczęściej stosowanymi miernikami rozpowszechnienia chorób są: zapadalność (zachorowalność) i chorobowość. Zapadalność mówi nam o liczbie nowych kolejnych zachorowań na jakąś jednostkę chorobową w obrębie określonego terenu i w określonym czasie — najczęściej w ciągu roku w przeliczeniu na 1000 lub 10000 mieszkańców. Chorobowośćnatomiast mówi nam o liczbie choruj ących (bez względu na czas zachorowania) na jakąś jednostkę chorobową w obrębie określonego terenu przez określony czas. Pojęcie chorobowości stosuje się do chorób przewlekłych, w których rozpowszechnieniu interesuje nas nie tylko liczba nowych przypadków zachorowań w danym roku, ale również liczba wszystkich chorych w danym roku (np. gruźlica, gościec itd.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *