Ukrywa się fakt, że to społeczeństwo zmusza jednostkę do protestu

Odpowiednia psychoterapia ujawniłaby tę prawdę i uświadomiła pacjentowi przyczyny objawów. Pacjent mógłby usiłować zmienić swoje życie i zrezygnować z obrony przed własnymi problemami za pomocą środków psychotropowych. Zamiast unikać problemów czy też je tłumić, mógłby wyrazić je otwarcie, a wówczas psychoterapia jednostki uczyniłaby ważny krok w kierunku terapii społecznej. Pacjent, który wie i rozumie, co jest przyczyną jego choroby, potrafi się przed nią bronić i aktywnie angażuje się w działania, mające na celu likwidację bądź zmianę tego, co go niszczy i przeraża. Taka postawa pozwoliłaby też zrezygnować z oszukiwania samego siebie to właśnie powinno być celem przyszłej reformy służby zdrowia i lecznictwa psychiatrycznego. Środki psychotropowe można stosować wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład przed operacją albo po operacji czy też w przypadkach przewlekłych chorób psychicznych i umysłowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *