Układ krążenia

Szerokie rozpowszechnienie chorób typu psychonerwic, chorób układu krążenia i innych powstających na tym samym podłożu jest stawiskiem o ogromnej doniosłości społecznej, gdyż choroby te w znacznej mierze ograniczają sprawność życiową i zdolność do pracy, często czyniąc chorego inwalidą już w młodym wieku*. Jak z tego wynika, doniosłe znaczenie ma w życiu codziennym zachowanie stanu równowagi psychicznej. Wiemy np., że u osób z chorobami układu krążenia już jakakolwiek przykra wiadomość, gniew, a nawet nieopatrznie powiedziane przykre słowo może spowodować wyraźne pogorszenie stanu zdrowia, często manifestujące się wystąpieniem tzw. ataku serca. Układ krążenia bowiem jest tym układem, który najczulej i najszybciej reaguje na wszelkie bodźce ze strony układu nerwowego. Obserwujemy to u ludzi nawet zupełnie .zdrowych, w postaci np. przyspieszenia akcji serca czy rozszerzenia naczyń krwionośnych skóry (rumieńce) — pod wpływem różnych stanów emocjonalnych. Stąd też i dla ludzi zdrowych eliminowanie wszelkich emocji negatywnych ma pierwszorzędne znaczenie w utrzymywaniu równowagi psychicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *