Typologia charakteru jest zawsze pewnym uproszczeniem

Usiłuje wtłoczyć jednostkę w ustalony schemat. Ma to, oczywiście, swoje wady, ale ma też i zalety, zwłaszcza wówczas, gdy klasyfikacja charakteru nie bazuje wyłącznie na określonych cechach fizycznych, jak u Kretschmera, lecz wychodzi od poszczególnych cech charakteru i stopnia ich rozwoju. Takiej próby podjął się słynny psychoanalityk Carl G. Jung. Rozróżnił on dwa zasadnicze typy osobowości ekstrawertywny, skierowany na świat zewnętrzny, aktywny, ruchliwy, i introwertywny, ukierunkowany na swoje wnętrze, skłonny do introspekcji, spokojny. Amerykański psycholog Erich Fromm opracował w latach sześćdziesiątych nową koncepcję dwubiegunowej struktury osobowości, w której rozróżnił orientację biofilną nekrofilną. Koncepcja ta będzie omówiona szerzej w dalszych rozdziałach książki. Charakter jest zespołem specyficznych cech, które wraz z wiekiem utrwalają się i zakorzeniają w strukturze osobowości. Utrwalony zespół cech jest swego rodzaju niewolą wewnętrznym uzależnieniem w przypadku jednostki o osobowości neurotycznej (na przykład o orientacji nekrofilnej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *