Tworzenie objawów

Mechanizm obronny polegający na tworzeniu objawów daje świadomość cierpienia, ponieważ przeżyte frustracje i wyparte tendencje zwracają się bezpośrednio przeciw własnej osobie, o ile nie uda się odreagować ich na otoczeniu, na zewnątrz, ekstrawertywnie. Skutki frustracji są najpierw przenoszone dalej, zgodnie ze wspomnianą wcześniej zasadą: jak ty mnie, tak ja tobie. Nie każdą frustrację udaje się jednak przekazać w całości.. Frustrująca sytuacja urzędnika biurowego, która wynika z przymusu podporządkowywania się innym, ma wiele innych aspektów, na przykład: brak ruchu, rutynowość codziennych czynności, niszcząca naturalną ciekawość świata, tłumienie pragnień seksualnych, ograniczony rozwój indywidualności (wymagany konformizm), brak okazji do zwiększenia poczucia własnej wartości, godzenie się, z zaciśniętymi zębami, z niskim statusem społecznym. Każdy z frustrujących czynników oddziaływa nieustannie, dzień w dzień; aby więc jednostka mogła się przystosować szybko i bezboleśnie, musi wyprzeć świadomość własnego zniewolenia. Jeśli do powyższej konstelacji czynników stresujących dochodzi jeszcze niezwykle autorytarny i niesprawiedliwy przełożony, a współpracownicy stwarzają klimat intryg i rywalizacji, dążąc do sukcesów, wówczas nawet u najbardziej uległego i przystosowanego człowieka zostaje przekroczona granica tolerancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *