Świadome unikanie tworzenia symptomów jest niezwykle trudne

Tu dopiero można zorientować się, jak silnie i głęboko zakorzeniły się w naszej psychice mechanizmy obronne i jak skutecznie unicestwiły one naszą wiarę we własne siły. Działania obronne nie kierują się już bowiem na zewnątrz, lecz oddziałują na strukturę wewnętrzną, czyniąc poważne szkody w organizmie. Skutki tworzenia symptomów wyraźnie ukazują, jak istotne znaczenie dla ochrony zdrowia, a nawet życia, ma likwidacja mechanizmów obronnych. Przy pierwszym sygnale pojawienia się omawianego już wcześniej zespołu objawów psychosomatycznych powinieneś natychmiast wzmóc aktywność zewnętrzną. Tak zwana „ucieczka do przodu” nie jest w tym wypadku ucieczką w dosłownym znaczeniu, lecz działaniem w kierunku likwidacji objawów. Tworzenie objawów jest dzwonkiem alarmowym, wzywającym do dokonania koniecznych zmian we własnym życiu. Z biernego cierpienia, spowodowanego natłokiem problemów, możesz wydobyć się wykazując inicjatywę i odwagę do „oczyszczającej” konfrontacji z przyczynami zaburzeń. Jeśli twój problem jest zbyt skomplikowany, spróbuj zasięgnąć porady psychologa albo psychoterapeuty. Fachowa interwencja specjalisty pomoże ci wyzwolić się z sieci objawów i uporać się z ich przyczynami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *