Studnie po kilkaset metrów

Studnie wiercone, zwane artezyjskimi, osiągają głębokość od kilkunastu do kilkuset metrów. Składają się one z mocnych rur stalowych głęboko wwierconych w ziemię i ujmują wody znajdujące się pod ciśnieniem hydrostatycznym. Woda z takich studni sama wytrys- kuje na powierzchnię. Pod względem jakości dostarczanej wody studnie te są najlepsze. Pewnym nakładem środków można również na wsi lub w małym nie skanalizowanym miasteczku zaprowadzić w domu sieć wodociągową i kanalizacyjną. Na strychu domu buduje się duże naczynie na wodę, do którego urządzeniem hydroforowym wtłacza się wodę, skąd można ją rozprowadzać po całym domu. Nieczystości natomiast usuwa się systemem rur do znajdującego się poza budynkiem tzw. szambo (dół Chambeau), który opróżnia się co jakiś czas. Cechą charakterystyczną naszych czasów jest coraz dalej posunięta technizacja oraz coraz większy i wyraźniejszy podział pracy ..y- w procesie produkcji. Jest to następstwem trwającego na całym świecie burzliwego rozwoju przemysłu, coraz szerszego wprowadzania me-. JĄ chanizacji. i automatyzacji produkcji, stosowania nowych źiódeł energii itp. Pojawiają się wręcz głosy określające obecny okres uprze- mysłowienia świata mianem drugiej rewolucji przemysłowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *