Środowisko społeczne

Nie wszystkie jednak choroby psychiczne należy przypisywać działaniu ujemnych czynników środowiska społecznego. Na podstawie badań genetycznych stwierdzono np., że niektóre choroby związane są z dziedzicznością. W takich przypadkach postępowanie profilaktyczne powinno polegać przede wszystkim na ograniczeniu rozrodczości osób dziedzicznie obciążonych. Duży wpływ na powstawanie chorób psychicznych dzieci mogą mieć ponadto urazy porodowe, stąd znaczenie właściwej opieki w czasie porodu. Choroby psychiczne mogą też być następstwem różnych zakaźnych chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz różnych urazów i zatruć. Wśród czynników doprowadzających do chorób psychicznych na szczególną uwagę zasługuje wreszcie alkoholizm. Znaczny odsetek pacjentów szpitali psychiatrycznych stanowią przewlekli alkoholicy (patrz str. 55). Obok postępowania profilaktycznego, które ma na celu niedo<g puszczenie do zachorowania, istotne znaczenie ma także możliwie wczesne wykrycie i zlikwidowanie schorzenia psychicznego jtdf w okresie początkowym. Rozpoczęcie leczenia w pierwszych tygodniach choroby daje bowiem szanse całkowitego wyleczenia. Bardzo ważny jest stosunek społeczeństwa do osób wykazujących zaburzenia . natury psychicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *