SŁUŻBA ZDROWIA W POLSCE

Sprawa ochrony zdrowia ludności została wysunięta w Polsce Ludowej na czoło zadań państwa. W celu jak najszerszego zaspokojenia potrzeb ludności na tym odcinku, przystąpiono do tworzenia socjalistycznej służby zdrowia, tj. bezpłatnej i dostępnej dla każdego obywatela, stojącej na najwyższym aktualnie poziomie naukowym. Proces tworzenia nowej służby zdrowia trwa dotychczas, a jego postępy są ściśle związane z osiągnięciami całej gospodarki narodowej. Istniejący w Polsce jednolity system organizacji służby zdrowia oparty jest na następujących podstawowych założeniach: Organizowanie ochrony zdrowia ludności jest zadaniem państwa, co nie wyklucza świadczenia usług przez zakłady spółdzielcze czy lekarzy praktykujących prywatnie. Każdy obywatel ma prawo korzystać ze świadczeń zakładów prowadzonych przez państwo — ubezpieczeni bezpłatnie, nie ubezpieczeni za pełną lub częściową odpłatnością, zależnie od wysokości dochodów. Działalność służby zdrowia obejmuje«.szeroko pojętą profilaktykę, np. bezpłatne szczepienia ochronne dla ogółu ludności, otoczenie opieką kobiet ciężarnych, niemowląt i dzieci itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *