Silnie ufortyfikowany system obronny umacnia jeszcze defetystyczna deklaracja bezsilności

Nie ma na to rady, taka jest aktualna sytuacja ekonomiczna i taką cenę musimy płacić za postęp cywilizacyjny – jako jednostka jestem i tak całkowicie bezsilny. Jako przedsiębiorca (ucieczka we własną rolę) muszę dbać o zyski, ponieważ dzięki temu powstają nowe miejsca pracy i rozwija się nasza gospodarka. W końcu wszyscy na tym korzystamy. A jeśli nie wykorzystamy tej szansy, to inni zarobią pieniądze. System obronny zamyka się, a wyjście z sytuacji jest pozornie niemożliwe.
A jak reaguje większość społeczeństwa, zwykli obywatele zatrudnieni na etatach w zakładach pracy, gdy słyszą o grożących im plagach? Zwykły obywatel nie może zacząć spekulować, ponieważ nie rozporządza odpowiednimi środkami, abstrahując już od faktu, iż istniejący system edukacji nie rozwija w nim zaradności i przedsiębiorczości. Jedyne więc, co mu pozostaje, to wyprzeć myśl o zagrożeniach. Własną pasywnością obwinia ludzi władzy, którym urąga: Dlaczego oni nic nie robią? Zarazem jednak ufa w potęgę autorytetów: Na pewno coś tam wymyślą, nie dopuszczą do katastrofy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *