Sekretariat z dyrektorem

Światowa Organizacja Zdrowia działa przez swoje organy, a mianowicie: Światowe Zgromadzenie Zdrowia (zbierające się jeden raz – do roku), Komitet wykonawczy oraz Sekretariat z dyrektorem gene- ‘ ralnym na czele. Siedzibą Światowej Organizacji Zdrowia ‘j jest Genewa. Cechą wyróżniającą strukturę Światowej Organizacji Zdrowia jest decentralizacja. Organizacja ta pracuje w oparciu o 6 biur regionalnych: dla regionu Afryki — z siedzibą w Brazzaville, dla regionu Ameryki — z siedzibą w Waszyngtonie, dla regionu Azji południowo-wschodniej — z siedzibą w New Delhi, dla regionu Europy — z siedzibą w Kopenhadze, dla regionu wschodniego Morza Śródziemnego — z siedzibą w Aleksandrii, dla regionu zachodniego Pacyfiku — z siedzibą w Manili. Obok stałych Biur Regionalnych działają także liczne komitety ekspertów, powoływane do rozwiązywania szczególnie ważnych prob- ■ lemów zdrowotnych w skali światowej. Również inne organizacje międzynarodowe zajmują się niektórymi problemami związanymi ściśle z ochroną zdrowia. Do organizacji takich należy zaliczyć: Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) — zajmującą się szerokim wachlarzem zagadnień związanych z ochroną pracy a w tym i zagadnieniami ochrony zdrowia w przemyśle, Międzynarodową Organizację Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) — zajmującą się problemami współpracy międzynarodowej w dziedzinie rolnictwa, « a w szczególności zagadnieniami prawidłowego żywienia ludności oraz oceną produktów spożywczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *