Rzutowanie nastrojów

Rzutowanie nastrojów i doznań świata wewnętrznego na świat zewnętrzny jest mechanizmem, który każdy może zaobserwować u siebie, a jego podłożem niekoniecznie musi być mechanizm wypierania czy jakiś inny mechanizm obronny psychiki. Poniżej kilka słów o możliwościach zniekształceń rzeczywistości w wyniku projekcji. Rzutowanie nastrojów jest mniej szkodliwe aniżeli rzutowanie wypartych treści. Przypisywanie innym własnych nastrojów to niegroźne w skutkach zniekształcenie postrzegania otoczenia. Dużo niebezpieczniejsza jest projekcja wypartych treści, ponieważ ogranicza ona zdolność prawidłowej percepcji i swobodę działania człowieka.
Podobnie wspominany uprzednio „efekt halo” nie jest projekcją wypartych treści, lecz zniekształconym wartościowaniem, stanowiącym przeszkodę w obiektywnym, a więc wolnym od uprzedzeń, ocenianiu ludzi czy sytuacji. Wyimaginowany obraz powstający w wyniku projekcji można usunąć przez uświadomienie i objaśnienie, o czym pisałem w swojej książce pt. Menschenkenntnis ohne Vorurteile (Znajomość ludzi bez uprzedzeń).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *