Ruch transportowy

Do tej grupy zakładów przemysłowych zaliczamy również takie, które są uciążliwe dla miasta ze względu na wzmożony ruch transportowy, bądź ze strony których grozi niebezpieczeństwo jakichś wybuchów, czy wreszcie zakłady niebezpieczne ze względu na możliwość szerzenia przez nie chorób zakaźnych. Strefy przemysłowe rozmieszcza się zazwyczaj w stosunku do dzielnic mieszkaniowych w kierunku odwietrznym, tzn. tak, aby przeważający w danej miejscowości kierunek wiatrów szedł od strony dzielnic mieszkaniowych ku przemysłowym, a nie odwrotnie. Zakłady, których ścieki ze względu na rodzaj zanieczyszczenia nie mogą być usuwane do kanalizacji miejskiej, muszą być usytuowane w dolnym biegu rzeki, poniżej terenów zamieszkałych. Należy jednak podkreślić, że wydzielenie stref przemysłowych nie oznacza jeszcze całkowitej eliminacji zakładów szkodliwych pod względem sanitarnym z obrębu dzielnic mieszkaniowych. Strefa podmiejska dużych miast uprzemysłowionych ma bardzo istotne znaczenie, gdyż spełnia szereg ważnych funkcji w dziedzinie obsługi ludności miejskiej. Jest ona naturalnym rejonem wypoczynkowym dla mieszkańców miasta (większe tereny sportowe, parki leśne, miejsca letniskowe, plaże), który równocześnie w pewnym sensie wpływa korzystnie na klimat przylegającego obszaru miasta, stanowiąc niejako zaporę przeciwko wiatrom, pyłom i śniegom. Strefa ta zaopatruje ludność miejską w świeże produkty spożywcze, warzywa, owoce, ., mleko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *