Rozwinięcie pobudzenia

Natomiast u człowieka, który zdaje sobie sprawę z tego, co ma czy może ewentualnie nastąpić, z reguły nie dochodzi do rozwinięcia się tego typu pobudzenia. Istota przygotowania polega w pierwszym rzędzie na wykształceniu ogólnym, chodzi o to, by po-
siadać rozległy, uporządkowany system wiedzy, w ramach którego każde zdarzenie może znaleźć swe uzasadnienie. Posiadanie takiego systemu wiedzy stworzy coś w rodzaju intelektualnego układu odniesienia, który w sposób istotny redukuje lękotwórcze właściwości zdarzeń zachodzących w życiu. Innymi słowy redukujący wpływ na skutki stressu posiada wytworzenie świadomego stosunku do zachodzącego zjawiska. Należy podkreślić, że znaczenie dobrego rozumienia tego, co się dzieje, staje się coraz większe w miarę, jak wzrasta poziom kulturalny społeczeństwa jako całości. Człowiek prymitywny może wykazać dość wysoki stopień odporności na stress, ponieważ nie zdaje sobie sprawy z tego, co mu grozi. Człowiek rozwinięty intelektualnie, a niewystarczająco poinformowany łatwo może ulec działaniu stressu, ponieważ nadaje zjawiskom fałszywą interpretację, natomiast człowiek, który wytworzył i utrwalił w sobie ów intelektualny układ odniesienia, otrzymał coś w rodzaju? szczepionki psychologicznej, posiadającej z reguły dużą wartość uodparniającą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *