Równowaga emocjonalna

Tak np. w przeprowadzanych w USA badaniach psychologicznych nad wybitnymi pilotami stwierdzono, że są to ludzie, którzy w porównaniu do innych pilotów odznaczają się znacznie większą tzw. równowagą emocjonalną, lepszymi umiejętnościami współżycia społecznego (również w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym), większą plastycznością umysłową i emocjonalną, wyższymi walorami intelektualnymi, określoną strukturą zainteresowań. Wstępne obserwacje i badania czynione na naszych pilotach również wskazują, że pewne cechy osobowości szczególnie predestynują człowieka do osiągania dobrych wyników w szkoleniu lotniczym. Przytoczone przykłady dowodzą, że odporność na stress psycho logiczny może być uwarunkowana pewnymi podstawowymi cechami osobowości i że możę ona u stosunkowo nielicznej grupy osób osiągnąć szczególnie wysoki stopień. Rzecz jasna, że istnieją także osoby
cechach przeciwnych, tj. osoby szczególnie nieodporne na stress psychologiczny. Należy przy tym podkreślić, że pojęcie odporności nie jest jednoznaczne, że bywają różne rodzaje odporności, analogicznie jak bywają różne rodzaje wrażliwości. Czym innym jest np. wrażliwość na zagrożenie społeczne, a czym innym wrażliwość na zagrożenie fizyczne. Osoby wysoce wrażliwe na zagrożenie społeczne (np. osoby bardzo denerwujące się w sytuacjach egzaminu, kontroli, publicznego wystąpienia itp.) mogą okazać równowagę, zimną krew pewność siebie w najtrudniejszych nawet sytuacjach zagrożenia fizycznego i — oczywiście — odwrotnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *