Rodzaje pracy

Na pojęcie środowiska społecznego składają się — między inrr takie czynniki, jak osiedle, mieszkanie, zakład pracy, rodzaj pracy, odzież, odżywianie oraz stosunki społeczne panujące w danym zbiorowisku ludzkim, więź jednostki ze społeczeństwem. Ujmując pojęcie^ środowiska społecznego w szerszym aspekcie, powiemy, że obejmuje ono: gęstość zaludnienia i rozmieszczenie ludności, formy bytowania, uprzemysłowienie, komunikację, wykonywany zawód, wierzenia i obyczaje, jak również te czynniki, które człowiek tworzy i kształtuje dla potrzeb swego życia codziennego, jak dom, ubranie, odżywianie. Wy-;, nika z tego, że środowisko społeczne, w jakim człowiek żyje, jest tworem samego człowieka. Tym samym więc jesteśmy w stanie zmieniać je i modyfikować zależnie od swych potrzeb i celów, do jakich dążymy; Olbrzymie tempo zmian, jakie obserwujemy w otaczającym nas środowisku, zawdzięczamy w pierwszym rzędzie właściwemu wykorzystaniu postępu technicznego. Rozwój techniki, rosnące tempo uprzemysłowienia, umożliwiają szybszą poprawę warunków bytowych ca&fi ludzkości. Dla wielu krajów świata — np. Afryki, Azji czy Ameryki Południowej — uprzemysłowienie należy do rzędu problemów sadniczych dla bytu narodowego, a od postępów w tym zakresie leżą dalsze losy wieluset milionów ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *