Przyznanie się do własnej bezsilności

Cóż ja mogę? Jestem zwykłym, szarym człowiekiem, całkowicie bezsilnym. Potem środek psychotropowy: Nasi naukowcy znajdą jakieś środki zaradcze, stworzą jakieś substytuty. I znieczulenie: No to zdrowie naukowców! Z punktu widzenia psychologii zrozumiały jest sposób reagowania i przedsiębiorcy, i zwykłych zjadaczy chleba, polegający na uruchamianiu mechanizmów obronnych. Poznanie i zrozumienie systemu obrony psychicznej jest niezbędnym warunkiem przyszłej zmiany sytuacji. Zagrożenie ludzkości nie tkwi w braku inteligencji, czyli wadliwym biologicznie rozwoju kresomózgowia, lecz w ciągle lekceważonym systemie reakcji obronnych. Wniosek z tego jest zaś taki, iż naszym najpilniejszym zadaniem jest likwidacja szkodliwej działalności mechanizmów obronnych po to, abyśmy sami byli zdrowi psychicznie, i po to, abyśmy potrafili rozwiązywać coraz groźniejsze problemy ogólnoświatowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *