Przezwyciężanie mechanizmów obronnych

Korzyści ze stosowania mechanizmów obronnych nie równoważą szkód, jakie wyrządzają one człowiekowi. Rozważania na temat mechanizmów obronnych, przedstawione w poprzednich rozdziałach, miały na celu uświadomienie sposobu i skutków ich oddziaływania na jednostkę. Ujawnienie i analiza powyższych technik obronnych jest pierwszym i najważniejszym warunkiem ich aktywnego przezwyciężania. Jednym z celów niniejszej książki jest zachęcenie czytelników do aktywnego przeciwstawienia się i stopniowej likwidacji technik obronnych psychiki, a także do krytycznego nastawienia do własnej osoby i otoczenia. W jaki sposób to osiągnąć, zostanie tu omówione jedynie skrótowo i zilustrowane paroma przykładami, objętość niniejszej stronie wyklucza bowiem obszerniejsze rozważania na ten temat. Każda jednostka ma swoje specyficzne problemy, które, siłą rzeczy, nie mogą zostać tu uwzględnione. Każdy więc sam, stosownie do swojej sytuacji, musi zabrać się do pracy nad sobą i likwidowaniem własnego systemu obrony psychicznej. Mimo że nie otrzyma gotowej recepty na wszystko, co go boli, to jednak ogólne wskazówki i sugestie z pewnością zdopingują go do aktywności i zachęcą do próby świadomego przezwyciężenia mechanizmów obronnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *