Przenoszenie potrzeby miłości na obiekt zastępczy jest natomiast mniej szkodliwe

Obiektem tym może być zwierzę (pies, kanarek). Gdy jednak popęd seksualny jest zaspokajany na zwierzętach, mamy do czynienia z perwersją seksualną (sodomią). Mechanizm sublimacji popędów seksualnych, zmierzający w kierunku działań wartościowych społecznie, zostanie omówiony w następnym rozdziale. Dążenie do władzy, które pierwotnie kierowało się ku zdobyciu władzy politycznej, może zostać przesunięte ze względów „zdroworozsądkowych” z obszaru polityki na działalność pedagogiczną. Wykonywanie zawodu nauczyciela stwarza wówczas możliwość wypróbowania na obiekcie zastępczym – uczniu – skuteczności własnej władzy i autorytetu. Dążenie do wyższej pozycji, nieosiągalne w życiu zawodowym z braku szans na awans, przenosi się na walkę o status w organizacji, związku itp. Hierarchia wewnątrz- organizacyjna jest obiektem zastępczym w dążeniu do wyższego statusu. Jeśli dążenie do wyższej pozycji ujawnia się w identycznym kontekście jak impulsy agresywne, dążenie do władzy czy popęd seksualny, to wcale nie znaczy, że każde z tych dążeń oznacza identyczną funkcję popędową. Osobiście uważam, że jedynie potrzeba zaspokojenia seksualnego może być określana jako popęd. Nie może być natomiast mowy o popędzie do władzy czy do statusu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *