Proces przystosowania się do roli dokonuje się już we wczesnym dzieciństwie

Amerykański psychiatra Thomas A. Harris opracował koncepcję rozwoju osobowości, w której rozróżnia trzy stany ego: rodzicielskie, dziecięce i dorosłe. Jednostka może przyjąć jeden z trzech poziomów ról i pozostać na nim na zawsze. Już jako dorosła osoba jest więc w stanie wyrażać sobą jeden z trzech stanów ego. Koncepcja struktury osobowości, sformułowana przez Harrisa, nie bazuje na modelu osobowości o trzech instancjach (id, ego, superego), stworzonym przez Freuda, ale wykazuje pewne podobieństwo do niego. Rejestracja zdarzeń zewnętrznych, oktrojowanych, nie sprawdzonych, tak jak je człowiek przyswaja od chwili narodzin do rozpoczęcia szkoły (przyswojona koncepcja życia). Rejestracja zdarzeń wewnętrznych (uczuć), które są reakcją na zdarzenia zewnętrzne (najczęściej sprowokowane przez matkę i ojca), tak jak je człowiek przyswaja od chwili narodzin do rozpoczęcia szkoły (intuicyjna koncepcja życia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *