Powód nerwicy – surowe superego

Nieśmiałe sugestie na temat konieczności podjęcia środków zapobiegawczych w odniesieniu do całego społeczeństwa wysunęła w 1936 r. Anna Freud: „Jeśli powodem nerwicy jest surowe superego, wówczas należałoby unikać w wychowaniu tego wszystkiego, co sprzyja tworzeniu się skrajnie rygorystycznego superego”. Tę właśnie drogę obrał angielski pedagog, A.S. Neill, zakładając słynną szkołę eksperymentalną w Summerhill; przez stosowanie anty- autorytarnych metod pedagogicznych dążył on do ukształtowania wolnej od lęku, zdrowej i szczęśliwej osobowości dziecka. Praktyczna działalność Neilla i jego teorie, opisane w książce pt. Theorie und Praxis der antiautoritaren Erziehung (Teoria i praktyka wychowania antyautorytarnego), wydanej w latach sześćdziesiątych w Nowym Jorku, stały się kamieniem milowym w rozwoju pedagogiki humanistycznej. W Niemczech sprzedaż kieszonkowego wydania tej książki wyniosła do 1974 r. około 970 000 egzemplarzy. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal stosuje się autorytarne metody wychowawcze, będące doskonałym podłożem do ukształtowania surowego superego. W swojej książce pt. Statussymbole (Symbole statusu) podjąłem próbę wyjaśnienia tej sytuacji w rozdziale poświęconym problemowi autorytetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *