Porozumiewanie się z ludźmi

W praktyce spotkać możemy trzy różne formy sprawowania kierownictwa i nadzoru: 1) kierownictwo autokratyczne, które polega na wydawaniu zarządzeń w formie rozkazów, bez jakiegokolwiek porozumiewania się z podwładnymi; 2) kierownictwo demokratyczne, polegające na porozumiewaniu się, zasięganiu opinii podwładnych czy wreszcie na przekazywaniu niektórych uprawnień wynikających ze sprawowanej funkcji podległemu personelowi; 3) kierownictwo chaotyczne, które praktycznie jest zaprzeczeniem wszelkiego kierowania, przy którym wszyscy rządzą, a nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności. Z trzech wymienionych form kierowania jedynie kierownictwo demokratyczne jest w stanie zapewnić właściwy układ stosunków międzyludzkich w każdym zbiorowisku, w każdej grupie ludzi. Umiejętne kierowanie innymi ludźmi polegać musi w pierwszym rzędzie na dokładnym ich poznaniu, na znajomości ich upodobań, nawyków, pragnień, a nawet trosk czy obaw. Siebie samego traktować należy jak członka grupy, której się przewodzi, a nie jak osobę nadrzędną. Innymi słowy, z właściwym sprawowaniem funkcji kierownika łączyć się musi poczucie zwiększonego obowiązku i zwiększonej odpowiedzialności, a nie poczucie prżywileju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *