Poczuć bezpieczeństwo

Dawanie sobie rady w sytuacjach stressu psychologicznego zależy w dużym stopniu od osobistego poczucia bezpieczeństwa, przy czym należy podkreślić, że poczucie to nie zawsze bywa oparte na obiektywnych kryteriach — człowiek boi się nie tyle tego, co jest groźne, ile tego, co on odczuwa jako groźne. Poczucie bezpieczeństwa zależy od wielu rozmaitych czynników i może mieć różne przesłanki,
U dojrzałego człowieka ważną przesłanką poczucia ^bezpieczeństwa jest wiara we własne siły. Człowiek, który w życiu codziennym przekonał się wielokrotnie, że posiadana przez niego wiedza i umiejętność wystarczają mu, by znaleźć wyjście z wielu trudnych sytuaęjr,’ wyrabia w sobie przekonanie o własnych możliwościach i równocześnie gotowość sprostania sytuacjom stressowym. Wiara we własne siły jest uzasadniona wtedy, gdy opiera się na rzeczywistym przygotowaniu i wytrenowaniu. Z tego m. in. wynika waga szkolenia praktycznego. Wiedza teoretyczna jest zawsze niezbędna, rzecz jednak nie tylko w tym, czego się człowiek nauczył czy co opanował, lecz w tym, że osobiście przekonał się o wartości tego, czego się uczył. Innymi słowy praktyka pozwala na przekonanie siebie samego, iż opanowane wiadomości i umiejętności zapewniają powodzenie w działaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *