Ochrony zdrowia

Osiągnięcia uzyskane dzięki postępom w dziedzinie ochrony zdrowia są olbrzymie. Najlepszym dowodem tego jest przedłużanie się trwania życia ludzkiego i coraz niższa umieralność. Zmienia się również obraz chorób. Choroby zakaźne, które dawniej stanowiły zasadniczy problem w skali światowej, obecnie są już w większości opanowane. Powszechnie znane są np. nazwiska Pasteura i Kocha, którzy udowodnili, że przyczyną’ wielu chorób są drobnoustroje chorobotwórcze i że walka z tymi drobnoustrojami jest w efekcie równoznaczna z opanowaniem choroby. To genialne odkrycie pozwoliło na wprowadzenie bardziej skutecznych metod zapobiegania chorobom, m. in. na zastosowanie szczepień, w wyniku których możemy uzyskać czynną odporność na różne choroby zakaźne. Dalszym odkryciem zasadniczej wagi było wynalezienie przez Fleminga penicyliny (r. 1928), co zapoczątkowało erę antybiotyków w lecznictwie. Odkrycie to było zresztą dziełem przypadku, czego dowodem jest fakt, że przez wiele lat nie zdawano sobie sprawy z jego znaczenia — wprowadzenie penicyliny do lecznictwa nastąpiło bowiem dopiero w r. 1940.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *