Objawy

Źródłem zakażenia są najczęściej ludzie chorzy na tzw. otwartą gruźlicę, płuc którzy przy kaszlu i kichaniu mogą wydzielać wielkie ilości zjadliwych prątków, nawet do kilku milionów na dobę. Zakażenie ma przeważnie charakter tzw. zakażenia kropelkowego, to znaczy następuje przede wszystkim w wyniku bezpośredniego stykania się z osobą chorą. Poza zakażeniem bezpośrednim od człowieka cho- . rego zdarza się też zakażenie pośrednie, np. zakażenie pyłowe, kiedy człowiek zdrowy ulega zakażeniu, wdychając pył ze znajdującymi się tam prątkami. Taki mechanizm zakażenia może mieć miejsce zarówno w pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni, jednak w pomieszczeniach ryzyko jest znacznie większe. Zdarza się też zakażenie drogami pokarmowymi, np. przez mleko.
Na wystąpienie gruźlicy, jak i na jej przebieg wywiera wpływ szereg czynników środowiskowo-bytowych. Do najważniejszych 1 z nich zaliczamy: Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z chorym na czynną gruźlicę. Stwarza to niebezpieczeństwo zakażenia się dla każdego, szczególnie groźne jest jednak dla niemowląt i dzieci w pierwszych latach życia. ^ Zbytnie zagęszczenie mieszkań. Ze społecznego punktu widzenia szczególnie niebezpieczny jest chory znajdujący sję w większych skupiskach ludzkich, np. szkołach, koszarach, zakładach przemysłowych, w biurach itp. Brak opieki lekarskiej nad ludnością, np. nieprzestrzeganie obowiązku szczepień ochronnych, obowiązku badań nowo wstępujących do pracy, nieprzestrzeganie terminów czy wręcz uchylanie się od badań okresowych itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *