Nie powinno się zaniedbywać zdrowia psychicznego

Znaczny wzrost występowania zaburzeń psychicznych wśród ludności jest znakiem, że nie powinno się zaniedbywać zdrowia psychicznego i uniemożliwiać jednostce indywidualnej samorealizacji i własnego „sposobu na życie”. Jaki jest bowiem pożytek z inteligentnej siły roboczej, skoro szpikuje się ona środkami psychotropowymi, uzależnia od alkoholu, cierpi na dolegliwości psychosomatyczne i jest coraz mniej zdolna do koncentracji i odpowiedzialności, generalnie do sprawnego funkcjonowania? Zmiana orientacji i troska o higienę zdrowia psychicznego jest więc istotna nie tylko dla nieszczęśliwej jednostki, która pragnie wydobyć się z psychicznego odrętwienia, lecz ma również znaczenie ogólnospołeczne. W przyszłości powinno się uwzględniać rozwój całej struktury psychicznej. Dotychczasowa wizja człowieka, tak uboga i jednostronna, powinna zostać wzbogacona o głębsze treści. Trzeba ujawniać mechanizmy obronne – jest to konieczny warunek do ich stopniowej likwidacji. Ów cel można sprowadzić do hasła: szczerością i otwartością leczyć psychikę i humanizować społeczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *