Nie chodzi tu jednak o ponowne nagłośnienie problemu

W 1972 r. około 30 procent młodych ludzi w wieku od 14 do 21 lat zażywało jeden z wymienionych narkotyków (poza alkoholem), w tym 10 procent stanowili nałogowcy. Nie chodzi tu jednak o ponowne nagłośnienie problemu narkomanii,. wystarczająco już znanego ze środków masowego przekazu. Na szczęście obecnie narkotyki stały się nieco mniej modne, ale nadal pozostaje 50 000 nałogowych narkomanów. Narkotykiem numer jeden jest wśród dzisiejszej młodzieży i dorosłych nadal alkohol. Około sześciu milionów mieszkańców Niemiec wypija dziennie ponad 100 mililitrów czystego alkoholu, co odpowiada dwóm litrom piwa, litrowi wina lub jednej czwartej litra brandy.
Szkody, jakie wyrządza alkohol w organizmie, stają się zauważalne dopiero po wieloletnim nałogowym piciu. Poważne zagrożenie dla zdrowia pojawia się, zdaniem lekarzy, przy spożyciu dziennej dawki alkoholu w ilości 100 milili- trów. Skutki nadużywania alkoholu to, między innymi: hipoglikemia, zapalenie trzustki, osłabienie mięśnia sercowego, otłuszczenie albo marskość wątroby, nieżyt żołądka. Systematyczne spożywanie alkoholu w ilości 100 mili- litrów dziennie jest samobójstwem na raty: nałogowy alkoholik żyje mniej więcej o dziesięć lat krócej niż człowiek nie nadużywający alkoholu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *