Nasz system edukacji opiera się na swoistym darwinizmie

Zwycięża nie silniejszy (mądrzejszy), lecz ten, który potrafi bez szwanku na duszy ciele znosić maksymalne dawki stresu i frustracji, oraz ten, któremu konstytucja psychiczna i intelekt pozwalają przyswoić wymaganą wiedzę w granicach obowiązującego systemu nauczania, czyli, krótko mówiąc, człowiek przystosowany. Jednostka twórcza, pełna marzeń, ciekawa świata, uparta, idealistyczna, niezdolna do przystosowania się do wymagań systemu doznaje frustracji i zaczyna stosować mechanizm unikania, a aprobowany społecznie cel może osiągnąć jedynie okrężną drogą (co zresztą udaje się rzadko). Innym rodzajem unikania, poza rolą widza, jest ucieczka w inną sferę działania. W sytuacji, gdy nie udaje się osiągnąć spełnienia w sferze intelektualnej, człowiek szuka schronienia w innej dziedzinie, na przykład w sporcie albo hobby uprawianym w wolnym czasie. Większość kobiet szuka schronienia w małżeństwie, ponieważ nie są w pełni akceptowane na polu zawodowym. Kobieta, która dąży do samorealizacji w naszym męskim systemie ekonomicznym, jest skazana na dużo większe dawki stresu i frustracji, aniżeli te, których zaznała w „normalnym” procesie wychowania. Jest zatem zrozumiałe, dlaczego unika ona realizacji zawodowej i szuka spełnienia w małżeństwie. Rozwiązanie to zresztą dość szybko okazuje się chybione i staje się niewolą oraz źródłem nieoczekiwanych frustracji. Jedynym wyjściem z małżeńskiej pułapki jest już tylko ucieczka w nerwicę, alkoholizm, oziębłość, rezygnację i depresje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *