Nadużycie nerwów

Ujemne skutki szybkiego tempa rozwoju cywilizacji — w odniesieniu do jednostki ludzkiej — to przede wszystkim przeciążenie układu nerwowego, doprowadzające do zaburzeń w równowadze nerwowo-psychicznej. Wyrazem tego jest wzrastająca stale liczba zachorowań na choroby psychiczne i inne choroby układu nerwowego, a zwłaszcza na różnego rodzaju nerwice czynnościowe. Wrażliwość człowieka na stress psychologiczny zależy od wielu różnorodnych właściwości psychicznych, które zmieniają się wraz ze zmianą systemów społecznych, z postępem cywilizacji, ze zmianami w systemie wychowania. Wszystkie te zmiany zachodzą we współczesnych społeczeństwach w sposób szczególnie szybki, w związku z czym człowiek współczesny pod wieloma .względami różni się od człowieka sprzed kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu lat. Można spodziewać się, że wrażliwość człowieka może być obecnie inna niż była poprzednio. Psychika człowieka, podobnie jak wszelkie inne złbżone organizacje, może funkcjonować optymalnie tylko w pewnym zakresie warunków. Odchylenia od tych warunków powodują utrudnienie w realizacji regulacyjnych funkcji psychiki i stanowią stress psychologiczny. Owe odchylenia występują w różnych formach, z których do grupy najważniejszych zalicza się: pojawienie się bodźców o nadmiernej sile, występujących nagle, gwałtownie; w tej formie występują przede wszystkim bodźce akustyczne, czasami świetlne. Ich wpływ bezpośredni to reakcje wstrząsu, podniecenie, szybko pojawiające się uczucie zmęczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *