Motywacja

Stress psychologiczny oddziaływaj ąc na człowieka wpływa na oba wymienione aspekty, wpływa na sprawność działania i na motywację. Wpływ stressu na motywację zależy przede wszystkim od natężenia danego stressu. Jeżeli natężenie stressu jest tego rzędu, że człowiek zdolny jest go tolerować, to efektem takiego stressu będzie wzrost motywacji do działania. Działanie staje się w takich przypadkach bardziej stanowcze, energiczne. Człowiek uporczywiej dąży do wytkniętego celu, jest gotów do usuwania i niszczenia przeszkód, które stoją mu na drodze. Stress może więc mieć wpływ mobilizujący na postępowanie człowieka, może sprzyjać zwalczaniu czynników, które stress wywołały. Natomiast stress, który osiągnął natężenie przekraczające próg tolerancji wpływa negatywnie na motywacje. Wpływ ten wyraża się przede wszystkim w powstawaniu tendencji do opuszczenia sytuacji wywołującej stress, powstaniu emocji strachu. Wpływ stressu na motywację zależy nie tylko i nie przede wszystkim od jego natężenia. Istotna poza tym jest forma stressu oraz właściwości człowieka, na ‘którego stress oddziałuje. Co się tyczy formy stressu, to wiadomo, że przy przekroczeniu progu tolerancji czynniki o charakterze zagrażającym powodują przede wszystkim reakcję strachu. Zakłócenie toku czynności powoduje irytację, gniew i w końcu bezradność; zniszczenie i rozpad powoduje niepokój, przygnębienie, poczucie zagubienia, czasami podniecenie i euforię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *