Markpol kraków mielec

Międzynarodowego stowarzyszenia uczonych i ludzi interesu, zlecili statystykom z Massachusetts Institute of Technology (MIT) dokonanie komputerowych prognoz na temat przyszłości ludzkości na podstawie aktualnej sytuacji. Rezultatem badań było opublikowanie sensacyjnego i wzbudzającego wiele kontrowersji raportu pt. Granice wzrostu, w którym stwierdzono m.in., iż świat stanie w obliczu katastrofy, niosącej śmiertelne niebezpieczeństwo dla całej ludzkości, jeżeli do roku 1985 postęp nie zostanie zahamowany. W kilka lat później ukazał się kolejny raport Klubu Rzymskiego o ostrzegającym tytule: Ludzkość w przełomowej chwili. Oto świat o Janusowym obliczu – z jednej strony rosnący dobrobyt i większy komfort życia, z drugiej strony – groźba konfliktu atomowego i degradacja środowiska. W związku z tym rodzi się pytanie, czy niszczycielski aspekt rozwoju technicznego jest rzeczywiście jego istotą, czy też raczej wypływa wyłącznie z ekonomicznego i politycznego egoizmu ludzi władzy i interesu. Technika jest tak samo humanitarna bądź niehumanitarna, jak ludzki bądź nieludzki jest człowiek, który wykorzystuje jej zdobycze. Decyzji o zastosowaniach praktycznych odkryć naukowych nie podejmują jednak naukowcy, lecz wąskie elity władzy, skupiające biznesmenów, ekonomistów, wysokich rangą wojskowych polityków. Uczeni i naukowcy są bezradni wobec faktu wykorzystywania ich odkryć, dokonanych przecież za pieniądze możnych protektorów – państwowych i prywatnych. Ludzie nauki zaprzedali samych siebie, a ich odkrycia przeszły na własność kapitalistów finansujących przedsięwzięcia. Ludziom nauki wolno udzielać rad, ale nie wolno podejmować decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *