Logiczny wniosek

Argumenty logiczne pokazują również, że gdy ludzie traktują cię wyjątkowo niesprawiedliwie i naprawdę cię krzywdzą, nie wypływa stąd wcale logiczny wniosek, że bezwzględnie muszą postępować lepiej i że są podli, skoro tak nie postępują. W najgorszym wypadku można logicznie przyznać, że są to ludzie, którzy postępują źle, ale nie ludzie zasługujący na całkowite potępienie. Argumenty logiczne pozwalają zrozumieć, że niezależnie od tego, jak uciążliwe są przeszkody – a czasami bywają one bardzo złe – nie da się z tego rozsądnie wywnioskować, że one absolutnie nie mogą istnieć, a to, że istnieją, jest bezwzględnie złe albo okropne. Z realistycznego punktu widzenia wiele przeszkód może się zdarzyć, nierealistyczne jest natomiast założenie, że będą się one zdarzać zawsze, że będą wyjątkowo złe, że będą trwać wiecznie i że nie będzie w nich nic pozytywnego. Postawa w pełni realistyczna lub empiryczna uchroni cię od lęku, zgnębienia i złości. Staraj się, jak możesz, zachować realizm wobec przewidywanych i aktualnych przeciwności oraz szans radzenia sobie z nimi. Zarazem j ednak – co może j eszcze ważniej sze – podchodź do przeszkód logicznie. Zakładaj, że jeśli nawet, co bardzo mało prawdopodobne, przytrafią ci się najgorsze rzeczy, jakie tylko możesz sobie wyobrazić, to przypuszczalnie potrafisz je zaakceptować, radzić sobie z nimi i nie załamać się całkowicie tym, że się zdarzyły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *