Liczba zachorowań wzrosła

Bezpośrednio po wojnie zachorowalność na kiłę była’ w Polsce bardzo wysoka. Dzięki wprowadzeniu masowej akcji zwalczania chorób wenerycznych, zachorowalność ta spadła w r. 1954. W ostatnich latach następuje ponowny wzrost liczby zachorowań. Szczególnie w grupach wieku: 15—19 i 20—30 lat. Największe nasilenie obserwuję się w dużych miastach, np. w Warszawie i Krakowie. Wskaźniki zachorowalności na kiłę są tu kilkakrotnie wyższe od średniej krajowej. Zachorowalność na rzeżączkę jest znacznie wyższa od zachorowalności na kiłę i również największe nasilenie tej choroby występuje w dużych miastach. Należy podkreślić, że choroby te są w dzisiejszych warunkach całkowicie wyleczalne, pod warunkiem wczesnego ich wykrycia i konsekwentnego leczenia. Zajmują się tym specjalne poradnie skórno- -weneryczne. W przypadku zakażenia się chorobą weneryczną (kiłą, rzeżącz- ką lub inną) należy jak najszybciej zgłosić się do leczenia. Każdy dzień zwłoki w zgłoszeniu, szczególnie kobiety ciężarnej, utrudnia leczenie i może przyczynić się do powstania trwałych powikłań w ustroju płodu. Stosunki płciowe pozamałżeńskie są najczęstszą przyczyną’ zakażeń chorobami wenerycznymi. Stosunki płciowe w zdrowym małżeństwie całkowicie wykluczają to niebezpieczeństwo; Kiła, a także rzeżączka, nie są chorobami dziedzicznymi. Choroby te nie pozostawiają po całkowitym wyleczeniu żadnych cech, które następnie mogłyby być przekazane potomstwu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *