Kultura ludności

Na każde osiedle składa się zespół różnych urządzeń gospodarki’ narodowej, złożony zespół elementów kultury i bytu ludności. Aby jednak elementy te właściwie spełniały swe zadania, muszą być odpo- — wiednio rozmieszczone oraz powiązane ze sobą pod względem czyn- V . nościowym, innymi słowy — muszą zapewniać ludności najbardziej optymalne warunki życia, pracy i wypoczynku. ■ ^
Osiągnąć to można tylko w drodze właściwego rozplanowania .j osiedla, przez powiązanie interesów jednostek z interesem ogółu ’ społeczeństwa, gdyż tylko wtedy jesteśmy w stanie zapewnić wszyst- -‘ kim mieszkańcom możliwie zdrowe i wygodne warunki bytowania* Mieszkańcy miast spędzają praktycznie większość swego życia w mu- .rach stąd sprawą istotnej wagi jest nie tylko zapewnienie im odpowiednich warunków mieszkaniowych, ale również rezerwuarów świeżego, powietrza, zielonych terenów dla wypoczynku, wygodnych środków . komunikacji, ochrony przed hałasem, dymami i pyłami pochodzącymi. z obiektów przemysłowych itd. Do niedawna jeszcze względy zdrowotne rzadko były brane pod uwagę w budownictwie miast i osiedli. Jeszcze obecnie w wielu mia- stach widoczne są skutki zacofania w tym zakresie. Często spotkać – możemy olbrzymie czynszowe kamienice z podwórzem-studnią, .7: z, mieszkaniami bez słońca i bez możliwości dopływu świeżego powietrza. Większość naszych miast posiada zbyt mało urządzeń kulturalnych, terenów wypoczynkowych, parków. Niektóre, nawet duże miasta, do niedawna jeszcze nie posiadały, elementarnych urządzeń Sanitarnych, jakimi są wodociągi i kanalizacja oraz szalety miejskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *